Lizing.pl - Polityka prywatno?ci

Warunki korzystania ze strony internetowej Lizng.pl / Polityka ochrony prywatno?ci

1. Jakie dane s? zbierane

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane s? dane dotycz?ce Twojej wizyty, np. Twj adres IP, nazwa domeny, typ przegl?darki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te s?u?? nam do ulepszania naszego serwisu.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz si? z nami
Gdy kontaktujesz si? z nami za pomoc? formularza przekazujesz nam swoje dane osobowe, (nazw? firmy, imi?, nazwisko, adres email, itp). Danych tych nie b?dziemy sprzedawać ani udost?pniać osobom trzecim, za wyj?tkiem firm z nami wsp?pracuj?cych.
Wymagamy tylko tych danych, ktre s? niezb?dne. Nie podanie wymaganych danych uniemo?liwi nam przygotowanie oferty.

2. W jaki sposb kontaktujemy si? z klientem

Po wype?nieniu formularza zwykle kontaktujemy si? drog? telefoniczn?. Mo?liwy jest przesy?anie za po?rednictwem ?rodkw komunikacji elektronicznej informacji handlowych z Lizing.pl

3. Wykorzystanie cookies
Serwis Lizing.pl nie zbiera informacji o cookies.

4. W jaki sposb mo?esz poinformowa? nas o zmianie danych?

Mo?esz wprowadzi? zmiany lub usun?? swoje dane osobowe wysy?aj?c email na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

5. Zmiany polityki prywatno?ci

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powy?szej polityki prywatno?ci poprzez opublikowanie nowej polityki prywatno?ci na tej stronie.