Lizing.pl - wiedza o leasingu

 

Rodzaje leasingu - Leasing operacyjny (bieżący)

Leasing operacyjny to najpopularniejszy rodzaj leasingu na rynku. Obecnie około 80% umów leasingu to umowy leasingu operacyjnego. Głównymi zalety tej formy leasingu to prostota rozliczeń księgowo-finansowych i korzyści podatkowe (tak zwana tarcza podatkowa).
W przypadku leasingu operacyjnego, kosztem uzyskania przychodu jest czynsz inicjalny, raty leasingowe i wszystkie pozostałe opłaty związane z leasingiem (raty miesięczne mogą być wysokie, a cena wykupu niska. Można też ustawić niskie raty, a wysoką cenę wykupu. Umowa leasingowa może więc być elastycznym narzędziem optymalizacji podatków). Kosztem uzyskania przychodów leasingobiorcy są także wydatki na eksploatacje (paliwa, oleju itd.), przeglądy techniczne, konserwacja, ubezpieczenia, jeżeli na podstawie umowy opłaca je korzystający.
Leasing operacyjny traktowany jest jak usługa. Podatek naliczany jest od każdej opłaty leasingowej w wysokości 22% i podlega odliczeniu przez leasingobiorcę (z pewnymi wyjątkami - np. samochody osobowe).
W leasingu operacyjnym obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych spoczywa na leasingodawcy.
Leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy leasingu. Wysokość wykupu zależy od stawki amortyzacji i okresu leasingu.Wyślij zapytanie o leasing - WYPEŁNIJ FORMULARZ

Złożenie zapytania i uzyskanie oferty nie wiąże się z żadnymi kosztami!