Leasing Samochodowy

Leasing samochodowy w naszej ofercie obejmuje finansowanie wszystkich pojazdw osobowych. Zarwno nowych jak i u?ywanych.


G?wne atuty Leasingu Samochodowego u nas to:
brak zaanga?owanie swoich ?rodkw
mo?liwo?? uwolnienia zainwestowanego kapita?u (leasing zwrotny)
sp?ata bie??cych rat z przychodw, a nie opodatkowanych zyskw
leasingujemy nowe i u?ywane samochody
niska warto?? wp?aty w?asnej (finansujemy leasing do 100% warto?ci)
r?ne rodzaje leasingu (operacyjny, finansowy)
sta?e raty leasingowe roz?o?ona. Bierzemy rwnie? pod uwag? sezonowo?ci prowadzonej dzia?alno?ci
zakup leasingowanego przedmiotu na podstawie Faktury VAT, VAT Mar?a i umowy kupna-sprzeda?y
leasing w r?nych walutach PLN, CHF, EUR, JPY
uproszczona procedura przyznania leasingu (bez za?wiadcze? ZUS i US)
szybko podejmujemy decyzje o przyznaniu finansowania
finansujemy leasing dla nowych firm
finansujemy starsze przedmioty leasingu
umowa leasingowa nawet na 60 miesi?cy
zabezpieczenie leasingu przy pomocy weksla in blanco
leasingujemy auta firm z wolnych zawodw"Wy?lij zapytanie o leasing - WYPE?NIJ FORMULARZ

Z?o?enie zapytania i uzyskanie oferty nie wi??e si? z ?adnymi kosztami!